top of page

Heeft u toegankelijkheidswensen?

​Zo, een rolstoeltoegankelijke locatie, mét aangepast toilet. Dus het evenement is geschikt voor mensen met een beperking. Waar of niet waar? Allerminst waar, want dat je ergens binnen kunt komen wil nog niet zeggen dat je ook de feest-, vergader-, of congreszaal echt kunt bereiken. Laat staan dat je er ook weer veilig uit kan in geval van calamiteiten.Mensen met een beperking voelen zich meer welkom op jouw event als bij de aanmelding gevraagd wordt naar toegankelijkheidswensen en als de informatie over toegankelijkheid goed te vinden is op de (event- of locatie-)website. De Eventmanager sprak over dit onderwerp met Marianne Dijkshoorn, auteur van het compacte en handzame naslagwerk ‘Maak je event toegankelijk voor iedereen’ (september 2018). Na haar studie Vrijetijdsmanagement aan de Hogeschool Rotterdam startte Marianne haar eigen adviesbureau Welkom Toegankelijkheid & Evenementen. Uit haar omgeving en eigen ervaring weet zij dat mensen met een beperking ook graag evenementen willen bezoeken, maar als evenementenorganisator heeft zij ervaren dat toegankelijkheid van eventlocaties voor deze doelgroep niet vanzelfsprekend is.

Universal Design Zowel locatiehouders als eventmanagers van B2B-evenementen zullen zich misschien afvragen: maar om hoeveel personen met een beperking gaat het helemaal? En moet ik daar mijn locatie c.q. event op aan gaan passen? Eigenlijk is dat niet de juiste vraag, zegt Marianne Dijkshoorn, maar ze biedt wel een duidelijk antwoord. Eén op de acht mensen heeft een beperking, dus ja, dat zou je moeten doen; alleen al met het oog op de overheidswetgeving die de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking stimuleert. “Bedrijven en organisaties zullen vaker mensen met een beperking in dienst nemen en die gaan óók naar congressen, vergaderingen of personeelsfeesten. Daarnaast doe je bezoekers die tijdelijk minder mobiel zijn, bijvoorbeeld omdat ze hun been hebben gebroken, een groot plezier met betere toegankelijkheid. En brede rolstoeltoegankelijke doorgangen en goed berijdbare vloeren worden ook hogelijk gewaardeerd door toeleveranciers en cateraars.” In haar boek gebruikt ze daarvoor de term Universal Design: zorg bij het ontwerpen van een locatie of event voor een omgeving die door iedereen gelijkwaardig te gebruiken is. “Op die manier brengen toegankelijkheidsfaciliteiten bijna geen extra kosten en ruimte met zich mee.”

Communiceren Er is maar één manier om erachter te komen hoeveel mensen met een beperking jouw event zullen bezoeken: vraag het ze bij aanmelding. “Vragen naar dieetwensen is heel gewoon, vragen naar toegankelijkheidswensen zou dat ook moeten zijn,” aldus Marianne Dijkshoorn. Maar áls je die vraag stelt, kun je ook verwachten dat mensen jou zullen vragen wat er dan precies geregeld is ten aanzien van toegankelijkheid. Dat vereist goede en eerlijke communicatie over toegankelijkheid, bijvoorbeeld op de website. “Als je niet weet of een en ander goed geregeld is, zal iemand met een beperking minder snel geneigd zijn om een event of locatie te bezoeken.” Dat betekent onder meer dat op de (event- of locatie-)website de zaken niet te rooskleurig moeten worden voorgesteld. “Het is beter dat je vooraf weet waar je aan toe bent, dan er pas bij de ingang achter te komen.”

Informatie en advies ‘Maak je event toegankelijk voor iedereen’ is opgezet als mini-naslagwerk. In 10 korte hoofdstukken doet Marianne Dijkshoorn uit de doeken wat er minimaal komt kijken bij het organiseren van een gastvrij evenement voor mensen met een beperking. De hoofdstuktitels zijn helder en veelzeggend – ‘Communicatie vooraf aan het evenement’; ‘Tips voor het huren van evenementenlocaties’ – en aan het begin van elk hoofdstukje staat precies opgesomd welke onderwerpen daarin aan de orde komen. Zo vind je als event- of locatiemanager snel de informatie die je nodig hebt. De afsluitende checklist voor het organiseren van minimale toegankelijkheid biedt duidelijkheid en houvast aan iedereen die zich voorneemt om aandacht te geven aan (event- of locatie-)bezoekers met een beperking. Maar, verduidelijkt de auteur, het boek biedt alleen de basis: informatie over alle onderwerpen die ertoe doen en waarvoor richtlijnen bestaan. “Als je écht je event of locatie toegankelijk wilt maken, doe je er goed aan een expert mee te laten kijken. Zeker als je aanpassingen overweegt die (veel) geld kosten. Bijvoorbeeld: er zijn aangepaste chemische toiletten te huur, maar die zijn vaak te klein of ze hebben geen toiletbeugels. Weggegooid geld dus, omdat je doelgroep er dan geen gebruik van kan maken.”


‘Maak je event toegankelijk voor iedereen’ is te bestellen via de website van Marianne Dijkshoorn. Je ontvangt binnen 2 werkdagen een gesigneerd exemplaar in je brievenbus.


Marianne DijkshoornTekst: Carla van Elst Foto: Andrea van der Houwen

67 weergaven
bottom of page