top of page

‘Proeven’ van de Leergang Persoonlijk Leiderschap voor eventmanagers


'Bevestigend, leerzaam en spannend, eye-opener, verdieping op eerdere trainingen, zweverig, heel inspirerend, prikkelend, nieuwsgierig naar meer, kwetsbaar, open en puur, reset, uitdagend om te benoemen wat de tegenpool van mijn kwaliteit is, ik heb weer gevoeld vandaag, interessant...' Een greep uit de directe reacties van deelnemers aan het seminar Persoonlijk Leiderschap voor eventmanagers in Het Amsterdamse Proeflokaal.


Kernkwaliteit en de tegenpool ervan Ik stap in de tweede helft van de bijeenkomst binnen in het gloednieuwe Proeflokaal in Amsterdam. De locatie voelt als een warme deken met al haar natuurlijke materialen, en het bijzondere contrast van het moderne design met de zachte kleurtinten. De groep is kennelijk ook al vertrouwd met elkaar na het eerste deel van het seminar Persoonlijk Leiderschap. Zo blijkt, aangezien we starten met een opdracht waarin we in tweetallen allereest je eigen kernkwaliteit moeten benoemen om vervolgens de tegenpool ervan te formuleren. Nog best een lastige, helemaal als je ‘koud’ binnenkomt!

De juiste termen formuleren Begeleiders Jane Coerts (Stream) en Nicoline van Straten (LiveHouse) doen het voor. Nicoline benoemt haar kernkwaliteit en de tegenpool ervan en ze demonstreert hoe je de twee termen op een A4 schrijft, ze vervolgens tegenover elkaar op de grond legt en er rustig in een ‘achtje’ omheen loopt. Zoals bijvoorbeeld ‘Spin in het web’ versus ‘Loslaten’ of ‘Expert’ versus ‘Geen antwoord hebben’ of ‘Invoelend luisteren’ versus ‘Jezelf laten horen’. Het is zeer van belang voor deze ervaringsoefening dat je de juiste termen weet te vinden, anders zul je er geen gevoel bij krijgen en blijven het slechts abstracte teksten op een vel papier. Jane en Nicoline helpen iedereen bij de formulering ervan.


Stoppen met het wegstoppen van je tegenpool Ik doe ook mee en merk dat ik mij bij mijn kernkwaliteit daadwerkelijk als een vis in het water voel, prettig, aangenaam en thuis. Wanneer ik rustig naar de tegenpool loop, gebeurt er iets in mijn buik. Het wordt onaangenamer, het schuurt. Dat is precies de bedoeling. Een tegenpool is er namelijk altijd en vaak proberen we deze kwaliteit die spannender voelt, weg te stoppen, te negeren. Loslaten voelt voor eventmanagers vaak helemaal niet prettig, maar toch kan het een asset zijn en je sterker maken, zo leren we deze middag. 

Toenemen in persoonlijk gewicht Nicoline van Straten had jarenlang een groot bureau en ontwierp in samenspraak met uiteenlopende organisaties honderden events. Daarnaast gaf ze ruim 25 jaar les aan eventmanagers, omdat ze haar lessons learned graag wil doorgeven. Vaak hoorde ze de verzuchting: ‘Ik wou dat ik meer gewicht in de schaal kon leggen, dat ik beter gehoord word, dat ik verdieping in mijn vak kan doorvoeren’. Tijdens het volgen van een leergang Verbindend Leiderschap ontmoette zij Jane zo’n vier jaar geleden. Het voelde als thuiskomen: Nicoline ontdekte dat Jane heel precies benoemde wat zij intuïtief al toepaste bij het ontwerp van events voor grote organisaties en (overheids)instanties. Het klikte tussen de dames en Jane vroeg Nicoline samen met haar een leergang Persoonlijk Leiderschap voor eventmanagers te ontwerpen. Het Genootschap juicht deze ontwikkeling van het vak zeer toe. Jane Coerts: “Ik versta onder Persoonlijk Leiderschap dat mensen hun eigen thema’s en patronen kennen zodat ze toenemen in persoonlijk gewicht met als gevolg dat ze een volwaardiger gesprekspartner zijn. Zowel op het werk als privé.” Jane vraagt je om de dialoog met jezelf en anderen aan te gaan. Een spannend en vaak een vervullend proces waarbij je steeds wordt uitgenodigd patronen en vaste dankbeelden los te laten en met nieuwe ogen, oren en tastzin naar je organisatie en je opdracht te kijken, te luisteren en te voelen wat de essentie is. De kwaliteiten voor een seniore invulling van het eventmanagersschap.


Diagnostiek bedrijven: cruciaal voor een goede verhouding Nicoline van Straten: “Na de leergang Persoonlijk Leiderschap die we aan het eind van dit jaar en begin 2018 geven, zullen eventmanagers beter diagnostiek kunnen bedrijven. We geven hen in feite een toolkit mee zodat ze kunnen doorvragen en tot de kern kunnen komen na het verkrijgen van een opdracht of briefing. Want door een goede diagnostiek toe te passen kun je ook duidelijker afspraken met je interne opdrachtgever maken en sta je als meer gelijkwaardig gesprekspartner in het traject. Groot voordeel is ook: je bedrijft beter verwachtingsmanagement en zorgt voor eigenaarschap van de verschillende onderdelen van het hele proces naar een event toe, zodat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het eindproduct. Dat maakt je eindproduct rijker, meer een diepere belevenis. Een win-win situatie voor jou, je opdrachtgever en de aanwezigen tijdens het event.” Toegespitst op eventmanagement Terug naar de sessie in Het Proeflokaal. Tijdens de sessie worden nog meer onderdelen van de aankomende leergang kort benoemd en getoond, zoals onder meer het praktische onderdeel ‘stoelopstellingen’. “Door oog te hebben voor  het impliciete effect op de gasten van een opstelling, kun je betere betrokkenheid, meer gelijkwaardigheid en respect benadrukken of uitlokken,” zo benadrukt Nicoline. Een van de deelnemers geeft spontaan aan: “Jullie passen de stof goed toe op het vak van eventmanagement. Dat vind ik knap omdat het een zeer specifieke doelgroep betreft. Daarmee blijven jullie weg van te veel algemeenheden en heb je – los van op het persoonlijk vlak – ook echt iets aan de stof in het werkveld.”

Prikkelend en moed Aan het einde van het seminar vertelt Jane mij dat ze de dag zelf als prikkelend ervaren heeft. “Normaal gesproken komen mensen naar mij toe omdat ze aan persoonlijk leiderschap willen werken. De aanwezigen vandaag willen weten hoe ze een betere eventmanager kunnen worden. Dat die weg via persoonlijk leiderschap gaat, dat is iets waar ik in geloof. Ik besef dat we iets aanbieden waar niet iedereen zich comfortabel bij voelt, maar als je er voor openstaat gebeurt er echt iets. Nicoline vult aan: “Juist als je als eventmanager kunt werken aan dat persoonlijk leiderschap, voeg je echt een nieuwe dimensie aan je vak toe.”


Dat kan ik beamen: ik vond het kwetsbaar maar ook zeker leerzaam om de twee polen tegenover elkaar te leggen en er daadwerkelijk iets bij te voelen. Tijdens de leergang zullen de groepen uit hooguit 8 tot 12 personen bestaan zodat Jane en Nicoline nog gerichter aandacht kunnen geven aan ieders casuïstiek.

Door: Barbara van Baarsel

Bekijk hier alle informatie over de vierdaagse leergang Persoonlijk Leiderschap en meld je aan >>

6 weergaven
bottom of page