top of page

Up next: Magazine De Eventmanager editie 2.2019


In deze tweede editie van De Eventmanager van 2019 bundelen we een aantal inspirerende verhalen van mensen en organisaties die al eerder kozen voor circulair denken of ondernemen. Thema Circulair

Of je nu in klimaatverandering gelooft of niet, de komende jaren krijgen we steeds meer te maken met de gevolgen ervan. Dan hebben we het niet over extreem weer, maar over veranderingen op economisch en maatschappelijk gebied en in het overheidsbeleid en wat die gaan betekenen voor de evenementenbranche. Om daarop voorbereid te zijn, moeten we nu al kritisch kijken naar onze evenementen: hoe duurzaam zijn die eigenlijk? Wat kan eraan verbeterd worden? Welke oplossingen zijn geschikte alternatieven? Welke technologie kan ons helpen? En wat is de rol van onze opdrachtgevers hierbij?

De komende tijd zal ons dus voor nieuwe keuzes stellen. Misschien onder druk van de overheid, of omdat onze werkgever of opdrachtgever dat van ons vraagt. Maar ook vanuit het besef dat wij met de evenementen die we organiseren een bijdrage kunnen leveren, aan de bewustwording van deze problematiek en aan de maatschappelijke discussie die daarover gaande is.

Want dat is waar de kracht van onze branche ligt. Klimaatverandering en alle veranderingen en keuzes die daarmee samenhangen; het daagt ons als eventprofessionals uit tot vernieuwing, het prikkelt onze creativiteit. Om bewuste keuzes te maken, vaste denkpatronen

te verlaten en bestaande gewoonten te herzien. En zo onze gasten op een positieve manier te laten ervaren hoe het anders kan. Stap voor stap dichter bij zero waste.

Als lid van het Genootschap voor Eventmanagers, G14 of Platform Cultuur Locaties ontvang je het magazine begin december per post. Neem voor meer info of vragen contact op via info@deeventmanager.nl.

74 weergaven
bottom of page