top of page

Vacature Algemeen artistiek directeur-bestuurder bij Melkweg


De Melkweg

De Melkweg presenteert popcultuur in een vernieuwend multidisciplinair aanbod van concerten, clubnachten, exposities, films, performance acts, talentontwikkelingsprogramma's, discussies en festivals. Het veelzijdige programma trekt een uitzonderlijk divers en eigenzinnig publiek uit binnen- en buitenland en maakt het podium aan de Lijnbaansgracht tot een vitaal onderdeel van de Amsterdamse cultuurbeleving. In 2019 ontving de Melkweg een recordaantal van 545.000 bezoekers voor 1.250 programma's.


Vanaf het ontstaan in 1970 is de Melkweg een culturele omgeving voor autonomie, experiment en vernieuwing. Jonge talenten worden net zo gekoesterd als internationale sterren, en diversiteit wordt even hard gevierd als onafhankelijkheid. Het zijn identiteitsbepalende factoren waar de organisatie zijn kracht aan ontleent. De organisatie is gevestigd in een industrieel gebouw met twee concertzalen, een multifunctionele zaal, een expositieruimte, een cinema en een eetcafé.


De Melkweg is een stichting zonder winstoogmerk en is als onderdeel van de Amsterdamse Basisinfrastructuur opgenomen in het Kunstenplan 2021-2024 van de Gemeente Amsterdam. De organisatie hecht aan optimale inclusie en sociale veiligheid en wil de divers samengestelde bevolking van de stad Amsterdam representeren in zijn programmering, medewerkers, partners en publiek. In januari 2020 telde de organisatie ca. 220 medewerkers (110 fte) en maakte daarnaast gebruik van de diensten van zo’n 60 zzp’ers.


De functie directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder is als algemeen en artistiek directeur verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de Melkweg, vertegenwoordigt het artistiek profiel en zet de strategische lijnen voor de toekomst uit. Tevens draagt de directeur-bestuurder zorg voor een gezonde financiële bedrijfsvoering, ziet toe op een planmatige opzet en uitvoering van de werkzaamheden, effectiviteit van processen en onderhoudt op proactieve wijze een passend netwerk op lokaal, landelijk en mondiaal niveau in de muziek- en cultuursector.


De nieuwe directeur-bestuurder zal een koers varen vanuit een missie en visie, die:

 • samen met de medewerkers wordt geactualiseerd en tot uiting komt in de manier waarop de medewerkers met elkaar, met de bezoekers en externe partners omgaan;

 • leidend is bij het realiseren van een meer ontwikkelingsgerichte en vraaggerichte organisatie;

 • nadruk legt op een inspirerend, scherp en onderling samenhangend multidisciplinair aanbod op het terrein van kunst, (pop)cultuur en talentontwikkeling;

 • uitgaat van de Melkweg als inclusieve organisatie, waar de ervaring, talenten en expertise van de medewerkers in alle onderdelen van de organisatie zoveel mogelijk worden benut.


Wij zoeken

 • Een professional met ruime ervaring in het besturen van een complexe organisatie in de culturele sector, met grondige kennis van financiële bedrijfsvoering en ondernemerschap.

 • Een strategisch leider met visie op de positionering en profilering van de Melkweg als podium voor popcultuur met diversiteit & inclusie als kernwaarde.

 • Een onafhankelijk, kritisch en creatief denker die ontwikkelingen signaleert, de koers bepaalt en deze vasthoudt.

 • Een artistiek leider met brede kennis op het gebied van muziek en cultuur met uitgebreide netwerken in het culturele veld en de live muzieksector.

 • Een representant van de Melkweg die kracht in samenwerking zoekt.


Met diversiteit en inclusie als leidende principes, wil de Melkweg met de samenstelling van het medewerkersbestand onze samenleving representeren. Er wordt met nadruk gekeken naar sollicitaties van kandidaten die de organisatie vanuit dat perspectief completeren.


Wij bieden

 • Een fulltime aanstelling voor onbepaalde tijd met een proeftijd van twee maanden. Een salaris conform de CAO NPF, schaal 9a.

 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reacties

Graag ontvangen wij je motivatiebrief en CV via m.derover@spijtenburg.nl Solliciteren is mogelijk tot en met donderdag 10 juni.


Meer informatie

De raad van toezicht van de Melkweg laat zich in deze procedure ondersteunen door Spijtenburg Werving en Advies B.V. De vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

Het uitvoeren van internetsearch, het in overleg met de kandidaat raadplegen van referenten en het aanleveren van een Verklaring Omtrent Verdrag (VOG) maken deel uit van de procedure. Mogelijk maakt ook een assessment daar deel van uit. Het volledige functieprofiel kun je opvragen bij Michelle de Rover via m.derover@spijtenburg.nl. Voor nadere informatie of een verkennend gesprek kun je contact opnemen met Anita Rasenberg, senior consultant, via 06-30062547 of a.rasenberg@spijtenburg.nl


Mocht je niet voldoen aan alle eisen, maar verwacht je wel een passende kandidaat te zijn, dan kun je in vertrouwen contact opnemen met Anita Rasenberg. Dat geldt ook voor kandidaten die om specifieke redenen pas na 10 juni kennis hebben kunnen nemen van de vacature.


De procedure bestaat uit een voorselectie door Spijtenburg en een definitieve selectie door de selectieadviescommissie van de Melkweg. De gesprekken vinden plaats op een locatie in Amsterdam op 17 juni, 25 juni en 5 juli. Wij vragen sollicitanten om deze datums voor alle zekerheid in de agenda vast te leggen.16 weergaven

Comments


bottom of page