top of page

Werken aan optimale bezoekersbeleving

De belangstelling voor Experience Design bleek ongekend groot bij de ledenpeiling voor het jaarprogramma 2019 van het Genootschap voor Eventmanagers. Het gelijknamige seminar vond plaats op 11 maart jl. bij evenementenlocatie Breepark te Breda.


Seminar Experience Design voor eventmanagers Experience Design gaat over het zodanig inrichten van je event dat de bezoekersbeleving optimaal is. Bij het seminar kwamen twee experts op dit gebied aan het woord: Sonny Duijn, sectoreconoom bij ABN AMRO, sprak over de belangrijkste bevindingen uit zijn onderzoek naar experience design en Geoff Marée, senior lecturer Imagineering bij BUAS (Breda University of Applied Sciences), ging nader in op de theorie en praktijk van experience design.


Experience Design gaat de toon zetten op evenementen Althans, dat concludeert Sonny Duijn op basis van zijn onderzoek onder bezoekers van zowel festivals als zakelijke evenementen. Omdat de concurrentie groot is en het publiek steeds kritischer wordt, moeten organisatoren van zakelijke evenementen bij elk detail van het inrichten van een evenement de ‘beleving’ van de bezoeker als uitgangspunt nemen. Met experience design kunnen zij werken aan een optimale bezoekersbeleving waarmee ze het verschil kunnen maken. Een optimale bezoekersbeleving vereist echter wel diepgaande kennis van de doelgroep.


Sonny Duijn - ABN Amro

Om daarin inzicht te verschaffen is in het onderzoek gevraagd naar de interesses van bezoekers van zakelijke evenementen: wat zijn door hen gewenste vernieuwingen? Meest opmerkelijke uitkomst was hun behoefte aan meer interactiemogelijkheden. Dat gaat wel wat verder dan deelname aan discussies of gelegenheid tot vragen stellen; bezoekers willen echt invloed op het programma van een event. ​Bij zakelijke evenementen betekent dat een spanningsveld; eventmanagers zullen niet snel ‘open onderdelen’ opnemen in het programma omdat ze daarmee een deel van de controle uit handen geven. Een oplossing kan zijn: werken met schaduwprogramma’s waarbij de sprekers/experts deelnemen aan de groepsdiscussies.


Een duik in de theorie Met Geoff Marée doken de eventmanagers dieper in de theorie van experience design, maar eerst ruimde hij twee misverstanden uit de weg. “Laten we om te beginnen afspreken dat we nooit meer zeggen: we gaan voor beleving. De term ‘beleving’ is nietszeggend; er bestaat alleen specifieke beleving. Het is een stuk makkelijker om aan experience design te doen als je van tevoren gedefinieerd hebt wat de beleving zou moeten zijn en waarom die specifieke beleving van belang is.” Verder is hij van mening dat experience design te vaak wordt gezien als een ‘act’, samenhangend met het fenomeen ‘thema’. “Act en thema zijn beide instrumenteel, niet het doel waar je naar streeft. Ze zijn instrumenteel voor een specifieke beleving waar je op uit wilt komen.”


Geoff Marée

Geoff Marée presenteerde onder meer zijn eigen experimentele model van het proces van beleving. De cirkel staat voor de betekenisgeving die je kunt relateren aan beleving. Uit deze visual blijkt duidelijk dat beleving een tamelijk complex proces is en ook dat beleving voor iedereen weer anders is. Ook hier is kennis van de doelgroep dus cruciaal, omdat je moet weten of de beleving die wordt aangeboden ook daadwerkelijk van betekenis is voor degene die het meemaakt.

​Vanuit dat oogpunt onderschreef Geoff Marée het belang van interactie in de vorm van deelnemers betrekken in het design van een event. Als deelnemers kunnen meedoen, gaan ze ook zelf betekenis geven aan het event. Zowel hij als Sonny Duijn noemde het Burning Man Festival in Nevada als voorbeeld van wat met experience design bereikt kan worden. Kenmerkend en bepalend voor het grote succes van dit festival is dat de bezoekers zelf betekenis geven aan het evenement, zelf de beleving mogelijk maken, door zelf bij te dragen aan de beleving.Tekst: Carla van Elst

91 weergaven
bottom of page