top of page

Het eerste complete boek over relatiemanagement

De grote zaal in de Hermitage hangt vol grote 17e-eeuwse gildeportretten. De koning dineerde hier ooit en de Europese Commissie werd er ontvangen. En op 4 maart 2019 werd hier het boek Managing Authentic Relationships; Facing New Challenges in a Changing Context ten doop gehouden.


Grote zaal in de Hermitage

Het was een perfecte plek, want de gildeportretten herinneren aan de netwerken van weleer. We kunnen ze zien als LinkedIn-pagina’s avant la lettre. Ga maar na: een gilde was een gesloten netwerk en aan een gildestuk kon je prima zien wie behoorde tot de in-group en wie niet. Net zoals nu hielden de leden van dat netwerk zich aan de normen en waarden van het netwerk, spraken dezelfde taal, kleden zich hetzelfde en woonden dezelfde netwerkbijeenkomsten bij. En last but not least: de gilden waren gebaseerd op vertrouwen tussen de leden, zowel persoonlijk als zakelijk. Onze netwerken werken nogal altijd op basis van vertrouwen; je doet zaken met degene die je vertrouwt en je zorgt eerst voor een wederzijdse vertrouwensbasis voordat je iemand een zakelijk voorstel doet of om een gunst vraagt.


Aanleiding In deze 17e-eeuwse netwerkomgeving vond de lancering plaats van het boek Managing Authentic Relationships. Het publiek bestond uit leden van de persoonlijke netwerken van de vier auteurs – Jean Paul Wijers, Monica Bakker, Robert Collignon en Gerty Smit – maar ook uit mensen die professioneel veel met relatiemanagement te maken hebben. In zijn inleiding merkte Jean Paul Wijers op: “Velen die verantwoordelijk zijn voor het netwerk van hun organisatie, zijn overtuigd van de belangrijkheid van deze materie. Maar vaak zijn zij ook zoekende naar de juiste toepassing, de juiste invulling van de netwerkdoelstellingen in de organisatie. Precies dát is de aanleiding geweest voor ons om een kleine drie jaar geleden dit boek te gaan schrijven.”


Waar gaat het over? Managing Authentic Relationships bestaat uit drie delen. Deel 1 – Authentic Relationships – legt uit waarom relaties en netwerken zo belangrijk zijn. In deel 2 – Managing Relationships – gaan de auteurs nader in op professioneel relatiemanagement en het implementeren daarvan. En in deel 3 – Successful Encounters – staat de ontmoeting met relaties centraal. Naast theorie biedt het boek ook veel aandacht voor de praktijk. De auteurs interviewden bijvoorbeeld diverse CEO’s van grote organisaties en experts op het gebied van relatiemanagement. Drie van deze experts waren bij de boeklancering aanwezig: Paul Mosterd, adjunct-directeur Hermitage Amsterdam, Janine Dijkmeijer, CEO Nederlands Dans Theater, en Dick Berlijn, voormalig Commandant der Strijdkrachten. Alle drie hebben zij ervaren dat je professioneel moet samenwerken met externe partijen om je interne doel te bereiken. Janine Dijkmeijer verwoordde het zo: “Het NDT is een creërende organisatie, die werkt op toplevel en daardoor heel erg naar binnen is gekeerd. Als je zo’n organisatie runt, moet je zelf juist het tegenovergestelde doen. Want je wilt ook publiek én subsidiënten voor al die mooie dingen.”


V.l.n.r.: Gerty Smit, Robert Collignon, Monica Bakker, ​Paul Mosterd, Janine Dijkmeijer, Dick Berlijn en Jean Paul Wijers.

Paneldiscussie De drie experts acteerden tijdens de boekpresentatie in een paneldiscussie. Onderwerpen: wat is het belang van relaties en waarom hebben organisaties vaak zoveel moeite met het implementeren van relatiemanagement? De experts beantwoordden vragen van de vier auteurs, vaak met praktijkvoorbeelden uit hun eigen werkterrein. Robert Collignon vroeg bijvoorbeeld of de experts het juist vonden om relatiemanagement als strategisch onderwerp te behandelen, zoals in het boek gebeurt. Alle experts waren ervan overtuigd dat het een 100% strategisch onderwerp moet zijn binnen organisatie. Paul Mosterd verwoordde het zo: “Relatiemanagement is absoluut een onderwerp voor het MT, op bestuursniveau. Gericht op doelstellingen, maar ook op opleiden van de mensen intern. Want iedereen binnen de organisatie is verantwoordelijk voor het onderhouden van relaties. Dat moet je strategisch en op het hoogste niveau aanpakken, want dat is de enige manier om resultaat te boeken.” Gerty Smit beschreef de implementatie van relatiemanagement als een goed voorbeeld van verandermanagement en alle uitdagingen die dat met zich meebrengt. Zij vroeg de experts naar hun grootste uitdaging op dit gebied en hoe zij die zelf hadden opgelost. Dick Berlijn vatte die vraag breed op en wees erop dat elke verandering per definitie onzekerheid met zich meebrengt en dat mensen dat nu eenmaal als complex ervaren. “Een belangrijke taak voor leidinggevenden is dus om die onzekerheid te reduceren. Bijvoorbeeld door goed communiceren, duiden van informatie en zicht bieden op welke stakeholders het meest belangrijk zijn.” Cruciaal voor succes In zijn slotwoord bedankte Jean Paul Wijers het grote aantal personen – waarvan velen aanwezig – dat op een of andere manier heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek. Van adviseurs en sparringpartners tot redacteur en uitgever. Daarna werd het boek officieel overhandigd aan Dick Berlijn, Janine Dijkmeijer, Paul Mosterd en Judikje Kiers (Amsterdam Museum). Tijdens de geanimeerde naborrel konden de gasten socializen én netwerken. Want ook een boeklancering is natuurlijk een prima gelegenheid voor ‘make friends before you need them’. Ofwel: werk maken van je zakelijke relaties. Voor wie nog niet van het belang daarvan doordrongen is, had auteur Monica Bakker een waarschuwend woord: “Toegang tot de juiste netwerken en een wederkerige relatie met de juiste mensen zijn cruciaal voor succes.”

Tekst: Carla van Elst

 

Het boek Managing Authentic Relationships; Facing New Challenges in a Changing Context wordt gebruikt als lesmateriaal bij de postgraduate opleiding Strategisch Relatiemanagement van het ISRM. ​ Het is onder meer te bestellen bij Amsterdam University Press, het Protocolbureau en via relationshipmanagement.eu/boek.

 

69 weergaven
bottom of page