top of page

Regels met betrekking tot livestreams tijdens de lockdown t/m 19 januari 2021Sinds 15 december geldt in Nederland een strenge lockdown om het aantal besmettingen vanwege het coronavirus terug te dringen. Evenementen zijn verboden, met uitzondering van bijeenkomsten zoals omschreven in de wet openbare manifestaties. Ook zijn publiek toegankelijke locaties zoals musea, theaters, muziekpodia en bibliotheken gesloten. Op deze locaties mogen nog wel werkzaamheden uitgevoerd worden, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan en als het noodzakelijk is voor de continuering van de bedrijfsactiviteiten. Daaronder valt ook het opnemen en uitzenden van livestreams voor online evenementen zonder fysiek publiek. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan. Bij de werkzaamheden wordt het protocol van de betreffende sector gevolgd.

Meer informatie over livestreams: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/culturele-instellingen

Regels voor binnen en buiten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Het protocol voor de audiovisuele sector is hier te bekijken: https://www.producentenalliantie.nl/covid-19-protocol.html


7 weergaven
bottom of page